Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

annomalia
Jeszcze jedno złudzenie: że zewnętrzne zdarzenia lub inni ludzie mogą cię zranić. Nie mogą. To ty im dajesz taką władzę nad sobą.
— Anthony de Mello - Przebudzenie
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viazabka zabka
annomalia
Któregoś dnia obudzisz się o jedenastej w sobotę obok miłości swojego życia, zrobisz kawę i jajecznicę. I po prostu będzie w porządku.
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viazabka zabka
annomalia
4722 1ca0 500
Reposted fromslodziak slodziak

April 18 2017

annomalia
4794 fc46 500
Juan Reptor
Reposted fromNajada Najada viapkz451 pkz451

March 11 2017

annomalia
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viapkz451 pkz451

March 08 2017

annomalia
6145 9ae4 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viapkz451 pkz451
annomalia
4377 56e8 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viapkz451 pkz451

February 27 2017

annomalia
    Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— Jim Jarmush

February 25 2017

annomalia
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viaPjotrek Pjotrek
annomalia
5369 82e6
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
annomalia
4612 5b9e

February 15 2017

annomalia
2060 84af 500
Reposted fromnevermindd nevermindd viamuszka muszka

June 27 2015

annomalia
0330 0041 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viahomefromhome homefromhome
annomalia
annomalia
annomalia
i think it’s important to realize you can miss something,
but not want it back.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoticeable noticeable

June 26 2015

annomalia
4747 0347 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viahomefromhome homefromhome
annomalia
5870 7a0a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahomefromhome homefromhome

June 02 2015

annomalia
4033 6855 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viahomefromhome homefromhome
annomalia
3479 8962 500
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viapkz451 pkz451
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl