Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

annomalia
5511 962b
Reposted fromjestemzero jestemzero viaAmericanlover Americanlover

June 14 2017

annomalia
Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje - to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę.
— Clarissa Pinkola Estés, Biegnąca z wilkami
Reposted frompierdolony pierdolony viaretro-girl retro-girl

June 08 2017

annomalia
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński

May 15 2017

annomalia
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała? Zygmunt Freud przy niej nie wymyśliłby psychoanalizy, tylko odleciałby w opium albo faszyzm, obydwa antydepresanty były chyba ówcześnie legalne.
— Karpowicz, "Ości"
Reposted frombeforethepoison beforethepoison viazabka zabka
9399 31e6 500

ollebosse:

Balloon Concerto – Federico Picci

Reposted fromfreakish freakish viaverronique verronique

May 10 2017

annomalia
At a meeting just outside Paris, a fifteen-year-old girl came up to me and said that she'd been to see [The Double Life of] Véronique. She'd gone once, twice, three times and only wanted to say one thing really - that she realized that there is such a thing as a soul. She hadn't known before, but now she knew that the soul does exist. There's something very beautiful in that. It was worth making Véronique for that girl. It was worth working for a year, sacrificing all that money, energy, time, patience, torturing yourself, killing yourself, taking thousands of decisions, so that one young girl in Paris should realize that there is such a thing as a soul. It's worth it.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes
5371 9ee9 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viazabka zabka
annomalia
Reposted fromdesigner designer

April 26 2017

annomalia
Jeszcze jedno złudzenie: że zewnętrzne zdarzenia lub inni ludzie mogą cię zranić. Nie mogą. To ty im dajesz taką władzę nad sobą.
— Anthony de Mello - Przebudzenie
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viazabka zabka
annomalia
Któregoś dnia obudzisz się o jedenastej w sobotę obok miłości swojego życia, zrobisz kawę i jajecznicę. I po prostu będzie w porządku.
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viazabka zabka
annomalia
4722 1ca0 500
Reposted fromslodziak slodziak

April 18 2017

annomalia
4794 fc46 500
Juan Reptor
Reposted fromNajada Najada viapkz451 pkz451

March 11 2017

annomalia
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viapkz451 pkz451

March 08 2017

annomalia
6145 9ae4 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viapkz451 pkz451
annomalia
4377 56e8 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viapkz451 pkz451

February 27 2017

annomalia
    Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— Jim Jarmush

February 25 2017

annomalia
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viaPjotrek Pjotrek
annomalia
5369 82e6
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
annomalia
4612 5b9e

February 15 2017

annomalia
2060 84af 500
Reposted fromnevermindd nevermindd viamuszka muszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl