Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2017

October 08 2017

annomalia

October 07 2017

annomalia
2859 6cb3 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
7986 3438 500

friendsxfamily:

Checkerboard bathroom found at the NYPL’s Pictures Collection.

Reposted fromdavemobile davemobile viaverronique verronique

October 05 2017

annomalia

October 04 2017

annomalia
2859 6cb3 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

September 08 2017

annomalia

September 01 2017

annomalia
If a poem hasn’t ripped apart your soul; you haven’t experienced poetry.
— Edgar Allan Poe
Reposted fromdusix dusix viamyfuckingreality myfuckingreality
annomalia
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted fromMuppet Muppet viamyfuckingreality myfuckingreality

August 26 2017

annomalia
1103 4fd8 500
annomalia
3650 b58f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarooms rooms

August 02 2017

annomalia
7670 502f 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

July 31 2017

annomalia
4342 6ec2 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

July 25 2017

annomalia
Powolnie umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten, kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje.
Powoli umiera ten, kto niszczy swą miłość własną, ten kto znikąd nie chce przyjąć pomocy.
Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym.
Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają.
Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w zyciu nie odłożył na bok racjonalności.
Więc od dzisiaj zacznij żyć! Nie pozwól sobie na powolne umieranie!
— Pablo Neruda
annomalia
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
7762 ed3b

charlesoberonn:

a-heavily-glazed-donut:

l20music:

4sk-l4tul4-pyrop3:

micaxiii:

deductionfreak:

hazelguay:

The most valuable chart…

image

yes thanks for colouring it I had a hard time reading that

// I’m going to reblog this to help all RPers when it comes to descriptions

// Even if you’re a great RPer you still need this.

// To describe

// y’know

// the things

Im not a writer but im sure i have some followers that are so here yall go!

taa daa


share this with your friends, @charlesoberonn

I shall. It’s a great ref.

Reposted fromnylarac nylarac viamyfuckingreality myfuckingreality

July 22 2017

annomalia

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa

July 14 2017

1099 bc93 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
9388 66aa 500

July 09 2017

annomalia
0106 fc66 500
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl